Съобщение

“Пътища и мостове” ЕООД уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно предложение „Разработване на кариера за добив на инертни материали – пясък, в площ „Шафкаалан”, землище с.Здравец, Община Аврен”. Документацията е на разположение на адрес: гр.Варна 9000, ж.к. „Бриз-юг“, ул. “д-р Николай Коларов” №3, в рамките на работното време. Лице за контакти: инж.Росен Колелиев, тел: 052 613 000. Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр.Варна, ж.к. „Бриз-юг“,ул. “д-р Николай Коларов” №3 “Пътища и мостове” ЕООД. 10. Септември 2014

Свободни работни места

Шофьори и машинисти на пътно-строителни машини21. Август 2014

Обява

ОБЯВА „Пътища и мостове“ ЕООД Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев“ №3, ет.431. Юли 2014