КСБ избра ръководство

Инж. Росен Колелиев, УС на КСБ: КСБ трябва да регламентира правилата в сектора Ролята на Камарата на строителите в България, особено в период на криза, се увеличава изключително, тъй като тя трябва да регламентира правилата в сектора. И в това отношение смятам, че КСБ намира все повече място във всекидневието на строителите. Надявам се, че промените, които инициирахме в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), ще помогнат за развитието на нашия бранш. Сигурен съм, че след преизбирането на инж. Светослав Глосов за председател на КСБ ще бележим само положителни резултати.22. Октомври 2013