Човешки Ресурси

„Пътища и мостове” ЕООД, е дружество с  утвърдени традиции, благоприятна организационна среда и корпоративна култура. Представянето ни се базира на някои основни ценности като: професионализъм, екипност, уважение, толерантност и иновации. Ние смятаме, че тези ценности са основна предпоставка за постигане на устойчив растеж и са „движеща сила” за подобряване на ефективността и качеството на нашите услуги и продукти.

Екипът ни се състои от: мениджърски, технически и изпълнителски персонал е с добра квалификация и дългогодишен опит. Те са нашият ценен актив.

Обучението е важна част от политиката по Управление на човешки ресурси в „Пътища и мостове” ЕООД. Разработена  е „Програма за професионално обучение”, кoято има за цел да повиши специфичните умения, познания и компетенции на служителите.

Адрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. „Д-р Николай Коларов” № 3

тел.:  052/ 647 314 вътр.18; факс 052/ 603 457

e-mail: hr@pmostove.com

 

Свободни позиции

 

Актуално