КСБ избра ръководство

Инж. Росен Колелиев, УС на КСБ: КСБ трябва да регламентира правилата в сектора Ролята на Камарата на строителите в България, особено в период на криза, се увеличава изключително, тъй като тя трябва да регламентира правилата в сектора. И в това отношение смятам, че КСБ намира все повече място във всекидневието на строителите. Надявам се, че промените, които инициирахме в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), ще помогнат за развитието на нашия бранш. Сигурен съм, че след преизбирането на инж. Светослав Глосов за председател на КСБ ще бележим само положителни резултати.22. Октомври 2013

Употребявана техника

Машина за вибропресовани бетонови изделия OMAG S23 Автоматизирана инсталация за вибропресовани бетонови изделия MAS Bendorf Песа за плочи HENKE Асфалтосмесител АMMANN ТМЕ 100 Асфалтосмесител ДС-117 – 2К 22. Октомври 2013

Мостът над Марица е символ на жп линията Свиленград – турска граница

Мостът над Марица е символ на жп линията Свиленград – турска граница27. Май 2013