Употребявана техника

Машина за вибропресовани бетонови изделия OMAG S23 Автоматизирана инсталация за вибропресовани бетонови изделия MAS Bendorf Песа за плочи HENKE Асфалтосмесител АMMANN ТМЕ 100 Асфалтосмесител ДС-117 – 2К 22. Октомври 2013

Мостът над Марица е символ на жп линията Свиленград – турска граница

Мостът над Марица е символ на жп линията Свиленград – турска граница27. Май 2013

Необходима е регламентация на статута на подизпълнители

Необходима е регламентация на статута на подизпълнителите05. Февруари 2013