Иновационна технология

система за повдигане на шахти25. Февруари 2011

Иновационни продукти

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ ПмБ 25-55/60 и ПмБ 45-80/65, МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФУГИ тип N1, F2, БИТУМ НЕФТЕН ПЛАСТИЧЕН марка БП 85/25 25. Февруари 2011