ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Пътища и мостове“ ЕООД, уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение за: Провеждане на открит добив и преработка на строителни материали – варовици от находище „Чуката“, разположено в землището на с. Русаля, Община Велико Търново, Област Велико Търново“.

 

Лице за контакти: инж. Алекси Стефанов

Тел.: 0887050922