ОБЯВА

26.03.2018 г.

 

Съобщение

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение: „Провеждане на открит добив и първична преработка на строителни материали – варовици от находище „Чуката“, разположено в землището на с. Русаля, Община Велико Търново, Област Велико Търново”.

 

Документацията е на разположение на адрес: гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг“, ул.“Д-р Николай Коларов“ №3.

Лице за контакти: инж. Алекси Стефанов, тел.: 0887050922.

 

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг“, ул.“Д-р Николай Коларов“ № 3 в рамките на работното време.