ПОКАНА за пресконференция

ПОКАНА за пресконференция

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 10 септември 2018 г., от 10:00 часа, в офиса на ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД, находящ се в град Варна, ж.к. БРИЗ-ЮГ, Д-р Николай Коларов №3.

Оригиналната покана може да изтеглите от тук.