Проекти

ЛОТ 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци – Угърчин – Микре

ЛОТ 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци – Угърчин – Микре

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 04. Ноември 2010
 • Завършен на: 08. Декември 2011
 • Клиент: Агенция “Пътна инфраструктура“
Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция в район “Аспарухово” и район “Владислав Варненчик” в гр.Варна

Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция в район “Аспарухово” и район “Владислав Варненчик” в гр.Варна

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 20. Декември 2008
 • Завършен на: 31. Декември 2011
 • Клиент: Община Варна
Лот № 12 – Рехабилитация на път І-4

Лот № 12 – Рехабилитация на път І-4

 • Тип: Пътища
 • Етап: В строеж
 • Започнат на: 31. Август 2011
 • Завършен на: 22. Декември 2012
 • Клиент: Агенция „Пътна инфраструктура”

ЛОТ 23: Рехабилитация на път III-904

ЛОТ 23: Рехабилитация на път III-904

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 14. Юли 2011
 • Завършен на: 29. Април 2012
 • Клиент: Агенция „Пътна инфраструктура”
BG161PO001/2.1-02/2007/012

BG161PO001/2.1-02/2007/012 "Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна"

 • Тип: Пътища
 • Етап: Проект
 • Започнат на: 04. Юни 2008
 • Завършен на: 04. Ноември 2009
 • Клиент: Община Варна
Рехабилитация на пътни отсечки в община Варна, VAR 1083, VAR 2028, VAR 1083

Рехабилитация на пътни отсечки в община Варна, VAR 1083, VAR 2028, VAR 1083

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 10. Юни 2009
 • Клиент: Община Варна

Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Варна

Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Варна

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 25. Март 2007
 • Клиент: “Инжстройинженеринг“ ЕООД – Варна
„ЛОТ 04/97” Участък: 122 АМ „Черно море”

„ЛОТ 04/97” Участък: 122 АМ „Черно море”

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 16. Декември 2000
 • Клиент: Изпълнителна агенция „Пътища”
ЛОТ 3 „Рехабилитация на път III-235 Главиница – Зафирово, област Силистра”

ЛОТ 3 „Рехабилитация на път III-235 Главиница – Зафирово, област Силистра”

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Клиент: Агенция “Пътна инфраструктура“

Рехабилитация и възстановяване на пътни настилки, пристанище Варна Запад

Рехабилитация и възстановяване на пътни настилки, пристанище Варна Запад

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 13. Ноември 2008
 • Клиент: „Пристанище Варна” ЕАД гр.Варна
“Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград - турска граница”

“Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград - турска граница”

 • Тип: Мостове
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 01. Юни 2010
 • Завършен на: 01. Октомври 2012
 • Клиент: “ОХЛ ЖС” АД - клон София
“Супермаркет LIDL”

“Супермаркет LIDL”

 • Тип: Търговски обекти
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 25. Ноември 2010
 • Клиент: “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД

Паркоустрояване – район „Одесос” гр. Варна

Паркоустрояване – район „Одесос” гр. Варна

 • Тип: Други
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 20. Юли 2010
 • Завършен на: 31. Декември 2011
 • Клиент: Община Варна
Гранд Мол Варна

Гранд Мол Варна

 • Тип: Търговски обекти
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 25. Май 2010
 • Клиент: “Комфорт” ООД – Варна
Дипломатик Хил

Дипломатик Хил

 • Тип: Жилищни обекти
 • Етап: завършен
 • Клиент: Пътища и мостове ЕООД

Жилищна сграда бул. Цар Освободител

Жилищна сграда бул. Цар Освободител

 • Тип: Жилищни обекти
 • Етап: завършен
 • Клиент: Пътища и мостове ЕООД
Офис сграда - Пътища и мостове

Офис сграда - Пътища и мостове

 • Тип: Офис сгради
 • Етап: В строеж
 • Клиент: Пътища и мостове ЕООД
Летище София (Терминал 2) - Проектиране и строителство на ландшафтното устройство на територията около новата сграда на пътническия терминал

Летище София (Терминал 2) - Проектиране и строителство на ландшафтното устройство на територията около новата сграда на пътническия терминал

 • Тип: Други
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 10. Декември 2008
 • Клиент: Министерство на транспорта – летище София