“Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград - турска граница”

Описание

  • Тип: Мостове
  • Етап: завършен
  • Започнат на: 01. Юни 2010
  • Завършен на: 01. Октомври 2012
  • Клиент: “ОХЛ ЖС” АД - клон София

 Водостоци и малки съоръжения – 32 бр.; мостове и големи съоръжения – 14 бр., в т.ч. 2 моста с дължина 75 м и мост над р.Марица с дължина 400 м.