Рехабилитация и възстановяване на пътни настилки, пристанище Варна Запад

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Завършен на: 13. Ноември 2008
  • Клиент: „Пристанище Варна” ЕАД гр.Варна

полагане на плътна асфалтобетонова смес