ЛОТ 3 „Рехабилитация на път III-235 Главиница – Зафирово, област Силистра”

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Клиент: Агенция “Пътна инфраструктура“

Пълна рехабилитация на пътя, която включва: ремонт на пътната конструкция, ремонт на отводнителните съоръжения, принадлежностите на пътя, полагане на нови бордюри и тротоарни настилки, полагане на плътен и неплътен асфалтобетон, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация