„ЛОТ 04/97” Участък: 122 АМ „Черно море”

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Завършен на: 16. Декември 2000
  • Клиент: Изпълнителна агенция „Пътища”

Пълна рехабилитация на пътя, която включва: ремонт на пътната конструкция, ремонт на отводнителните съоръжения, принадлежностите на пътя, полагане на нови бордюри и тротоарни настилки, полагане на плътен и неплътен асфалтобетон, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.