Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Варна

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Завършен на: 25. Март 2007
  • Клиент: “Инжстройинженеринг“ ЕООД – Варна

“Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Варна” обособена позиция № 1 - район “Приморски” и район “Младост”.

Възлагателно писмо: “Преасфалтиране на улици и изграждане на нови паркоместа в карето бул.”Цар Освободител”, ул.”Ген.Колев”, ул.”Чаталджа” и бул.”Сливница” – ул.”Цар Асен””

Полагане на плътен и неплътен асфалтобетон; подмяна и повдигане на бордюри; подобряване отводняването на уличните и тротоарните площи;