Рехабилитация на пътни отсечки в община Варна, VAR 1083, VAR 2028, VAR 1083

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Завършен на: 10. Юни 2009
  • Клиент: Община Варна

Пълна рехабилитация на пътя, която включва: ремонт на пътната конструкция, ремонт на отводнителните съоръжения, принадлежностите на пътя, подпорни стени, изграждане на дъждовна канализация, изграждане на улично осветление, озеленяване и ланшафтно оформяне