Летище София (Терминал 2) - Проектиране и строителство на ландшафтното устройство на територията около новата сграда на пътническия терминал

Описание

  • Тип: Други
  • Етап: завършен
  • Завършен на: 10. Декември 2008
  • Клиент: Министерство на транспорта – летище София

направа на пътни настилки от бетонови павета, полагане на бетон за настлики и подпорни стени, засаждане на храсти и цветя и др.