ЛОТ 23: Рехабилитация на път III-904

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Започнат на: 14. Юли 2011
  • Завършен на: 29. Април 2012
  • Клиент: Агенция „Пътна инфраструктура”

ЛОТ 23: „Рехабилитация на път III-904 (I-9) Старо Оряхово – Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско – (Провадия – Дългопол) – III-208 от км 17+400 до км 23+403,86 и от км 29+970 до км 36+204,77, с дължина 12,239 км, област Варна”