Лот № 12 – Рехабилитация на път І-4

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: В строеж
  • Започнат на: 31. Август 2011
  • Завършен на: 22. Декември 2012
  • Клиент: Агенция „Пътна инфраструктура”

Лот № 12 – Рехабилитация на път І-4 от проект “България - Транзитни пътища V”, предвиждащ рехабилитация на следните пътни участъци; Път І-4 „Велико Търново – п.к.Лясковец” - Участък №1 от км 134+000 до км 137+967,44 ;Път І-4 „Ястребино – Омуртаг” - Участък №2 от км 180+500 до км 197+746; Път І-4 „Пролаз – Търговище” - Участък №3 от км 214+630 до км 223+492,74; Път І-4 „Търговище – Белокопитово” - Участък №4 от км 231+968,78 до км 238+238,53; Път І-4 „Коритна – Севлиево” - Участък №5 от км 25+024 до км 51+491