ЛОТ 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци – Угърчин – Микре

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Започнат на: 04. Ноември 2010
  • Завършен на: 08. Декември 2011
  • Клиент: Агенция “Пътна инфраструктура“

ЛОТ 2 „Рехабилитация на път III-307 Дерманци – Угърчин – Микре, от км 17+000 до км 41+462, област Ловеч”