Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция в район “Аспарухово” и район “Владислав Варненчик” в гр.Варна

Описание

  • Тип: Пътища
  • Етап: завършен
  • Започнат на: 20. Декември 2008
  • Завършен на: 31. Декември 2011
  • Клиент: Община Варна

“Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на Община Варна по обособени позиции” За обособена позиция №2 “Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на район “Аспарухово” и район “Владислав Варненчик” в гр.Варна”