Проекти

BG161PO001/2.1-02/2007/012

BG161PO001/2.1-02/2007/012 "Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна"

  • Тип: Пътища
  • Етап: Проект
  • Започнат на: 04. Юни 2008
  • Завършен на: 04. Ноември 2009
  • Клиент: Община Варна