Проекти

Рехабилитация и възстановяване на пътни настилки, пристанище Варна Запад

Рехабилитация и възстановяване на пътни настилки, пристанище Варна Запад

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 13. Ноември 2008
 • Клиент: „Пристанище Варна” ЕАД гр.Варна
ЛОТ 3 „Рехабилитация на път III-235 Главиница – Зафирово, област Силистра”

ЛОТ 3 „Рехабилитация на път III-235 Главиница – Зафирово, област Силистра”

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Клиент: Агенция “Пътна инфраструктура“
„ЛОТ 04/97” Участък: 122 АМ „Черно море”

„ЛОТ 04/97” Участък: 122 АМ „Черно море”

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 16. Декември 2000
 • Клиент: Изпълнителна агенция „Пътища”

Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Варна

Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа на територията на Община Варна

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 25. Март 2007
 • Клиент: “Инжстройинженеринг“ ЕООД – Варна
Рехабилитация на пътни отсечки в община Варна, VAR 1083, VAR 2028, VAR 1083

Рехабилитация на пътни отсечки в община Варна, VAR 1083, VAR 2028, VAR 1083

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Завършен на: 10. Юни 2009
 • Клиент: Община Варна
ЛОТ 23: Рехабилитация на път III-904

ЛОТ 23: Рехабилитация на път III-904

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 14. Юли 2011
 • Завършен на: 29. Април 2012
 • Клиент: Агенция „Пътна инфраструктура”

ЛОТ 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци – Угърчин – Микре

ЛОТ 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци – Угърчин – Микре

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 04. Ноември 2010
 • Завършен на: 08. Декември 2011
 • Клиент: Агенция “Пътна инфраструктура“
Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция в район “Аспарухово” и район “Владислав Варненчик” в гр.Варна

Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция в район “Аспарухово” и район “Владислав Варненчик” в гр.Варна

 • Тип: Пътища
 • Етап: завършен
 • Започнат на: 20. Декември 2008
 • Завършен на: 31. Декември 2011
 • Клиент: Община Варна