Проекти

“Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград - турска граница”

“Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград - турска граница”

  • Тип: Мостове
  • Етап: завършен
  • Започнат на: 01. Юни 2010
  • Завършен на: 01. Октомври 2012
  • Клиент: “ОХЛ ЖС” АД - клон София