Проекти

Летище София (Терминал 2) - Проектиране и строителство на ландшафтното устройство на територията около новата сграда на пътническия терминал

Летище София (Терминал 2) - Проектиране и строителство на ландшафтното устройство на територията около новата сграда на пътническия терминал

  • Тип: Други
  • Етап: завършен
  • Завършен на: 10. Декември 2008
  • Клиент: Министерство на транспорта – летище София
Паркоустрояване – район „Одесос” гр. Варна

Паркоустрояване – район „Одесос” гр. Варна

  • Тип: Други
  • Етап: завършен
  • Започнат на: 20. Юли 2010
  • Завършен на: 31. Декември 2011
  • Клиент: Община Варна