Как да ни намерите?

ОФИС:

9000 Варна ул. „Д-р Николай Коларов” №3 (Виж картата)Вижте по-голяма карта 


УПРАВИТЕЛ: тел: 052/ 613 000

факс: 052/603 457
e-mail: office@pmostove.com

тел: 052/ 603 547 - Директор производствени въпроси
тел: 052/ 612 000 - Производствено-технически отдел
тел: 052/ 603 547 - Mаркетинг и продажби
тел: 052/ 741 433 - Склад строителни материали (Виж карта)
тел: 052/ 741 459 - Асфалтова база Тополи (Виж карта)
тел: 05141/ 22 21 - Асфалтова база с. Старо Оряхово (Виж карта)
тел: 05153/ 21 73 - Кариера гр. Суворово (Виж карта)
тел: 052/ 741 219 - Тежка механизация и сервиз (Виж карта)
тел: 052/ 741 061 - Автотранспорт
тел: 052/ 741 451 - Орган за контрол от вида C
тел: 052/ 614 000 - Счетоводство