Лаборатория

Лаборатория

Строителна лаборатория

Строителна лаборатория  за изпитване и контрол на строителни материали и продукти е структурно звено от „Пътища и мостове”ЕООД гр.Варна. Той фунционира в съответствие с разработена и внедрена система за управление, съгласно БДС EN ISO/IEC17026:2006 за което има Сертификат за акредитация (Акредитация).

Адрес за кореспонденция на Строителната Лаборатория:
област Варна,
с.Тополи – местност „Клисе баир” , Асфалтова база „Тополи”
тел/факс: 052 741451, 0885880205
email: lab@pmostove.com


В състава на строителната лаборатория работят утвърдени специалисти, чиято основна цел е внедряване и използване на съвременни стандартни методи и хармонизирани европейски стандарти за контрол на строителните материали и продукти.

Строителната лаборатория работи и с външни клиенти, като за целта се сключват договори.

Строителната лаборатория разполага с калибрирани средства за изпитване и контрол, и високо квалифициран персонал.

Файлове (1)