Производство на асфалтови смеси

В "Пътища и мостове" ЕООД е въведена сертифицирана система за производствен контрол при производството на всички видове асфалтобетоновиви смеси. Произвеждат се и полимермодифицирана асфалтова смес, асфалтова смес с полимерно модифициран битум, асфалтова смес с рециклирани материали и студена асфалтова смес. Произвежданите от "Пътища и мостове" ЕООД асфалтобетонови смеси отговарят на съвременните стандарти за устойчивост и качество. "Пътища и мостове" ЕООД е една от първите български компании, която започна влагането на геосинтетика в асфалтовите пластове (натоварени участъци на булеварди, кръстовища и автобусни спирки в гр. Варна), изпълни тъкослойно покритие за износващ пласт SMA 0/8S на път III 208 Провадия-Айтос, произведе и приложи модифициране на асфалтобетоноватавата смес (бул."Мария луиза" гр. Варна), произведе и приложи полимермодифициран асфалтобетон на (бул. "Девня "– гр.Варна).

Фирмата притежава мобилна асфалтова база с производителност 120 тона на час. Демонтаж и монтаж на съоръжението до самия обект се изжършва в срок от три сдмици. Към мобилната асфалтова база има и инсталация за производство на полимерно модифициран битум, работеща в автоматичен режим.