Производство на бетонови смеси

„Пътища и мостове" ЕООД притежава 5 стационарни и мобилен бетонов център с обща производителност 200 м3/ч. Въведена е сертифицирана система за производствен контрол при производството на бетон. Произвежда смеси за всички класове бетони.