Повдигане на шахти

„Пътища и мостове" ЕООД използва иновативен метод за повдигане или понижаване на шахти без да се отбива движението, при ново строителство, при рехабилитация и ремонти на пътя.
След приключване ремонта на шахтата, екипът се премества за следващ ремонт, като се отваря автомобилното движение. Приблизително време за ремонт и отваряне на движението - 60 мин.