Стабилизации на почви и студено рециклиране на настилки

Стабилизациите и студеното рециклиране са съвременни методи за изпълнение на ремонти и възстановяване носимоспособността на почви и пътни основи, чрез използване на съществъващите в конструкцията материали с цел намаляване на разходите и себестойността на извършваната работа.
„Пътища и мостове" ЕООД разполага с комплект машини и съоръжения и изпълнява стабилизации на почви и студено рециклиране на настилки.