Битумни продукти

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ ПмБ 25/55-55

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN 14023 и ТС на АПИ/2014, категория ПмБ 25/55-55.
Полимерно модифицирания битум представлява смес от основен материал - вискозен битум марка 50/70 и компоненти - полимерни добавки.

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ ПмБ 45-80/65

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN 14023 и ТС на АПИ/2014, категория ПмБ 45-80/65.
Полимерно модифицирания битум представлява смес от основен материал - вискозен битум марка 50/70 и компоненти - полимерни добавки.

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФУГИ (ПАСТА)

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN 14188-1. Материал, който при полагане в хомогенно състояние във
фугата я запечатва чрез прилепване към съответните повърхности във фугата, за да се предотврати достъп на вода и вредни субстанции.

БИТУМ НЕФТЕН ПЛАСТИЧЕН марка БП 85/25
(материал за хидроизолации в строителството)

Сертифициран продукт отговарящ на изискванията на БДС 7566 и БДС EN 14023. Материал, на който основното предназначение е
предпазване на бетонните конструкции от въздействието на вода, химични агенти и други агресивни фактори.

Битумни емулсии
Сертифицирани продукти, отговарящи на изискванията на БДСEN 13808 и Техническа спецификация 2009, предназначени за връзка между пластовете и повърхностна обработка на пътища.


1. Катионна емулсия C60B-RV – за връзка между пластовете
2. Катионна модифицирана емулсия C60BP-RV - за връзка между пластовете
3. Катионна емулсия C67B4-PO - за повърхностна обработка
4. Катионна модифицирана емулсия C67BP4-PO - за повърхностна обработка

Студена Асфалтова Смес

Студената асфалтова смес е готов за употреба продукт директно от опаковката, като се нанася студен. Ремонтът изисква минимална подготовка и минимално оборудване. Времето за ремонта е късо и трафика може да се отвори веднага след изпълнението. Няма никакви отпадъци, като неизползваният продукт може да се съхранява за бъдещи приложения. Продуктът може да се прилага при всякакви метеорологични условия, влажности и температури от -5°С до +40°С.

Продукти (4)

Галерия (1)