ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ ПмБ 25/55-55

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ ПмБ 25/55-55

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN 14023 и ТС на АПИ/2014, категория

ПмБ 25/55-55.

Полимерно модифицирания битум представлява смес от основен материал - вискозен битум марка

50/70 и компоненти - полимерни добавки.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив при повишена температура, приложим при различни климатични условия, с висока

устойчивост на деформация и забавен процес на стареене .

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив на стареене и втвърдяване, улеснява контролирането на коловози и пропукване на

асфалтовите смеси. Срокът на стареене се удължава до 30% минимум. По-тънки асфалтови пластове.

Без специални изисквания за осигуряване на хомогенност, съхранение и поддръжка.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използват се като свързващо вещество при производството на асфалтови смеси за пътища с тежко

интензивно движение ( главни пътища, градски магистрали и булеварди), като може да се влагат и в

двата пласта ( биндер и износващ).Изборът на типа полимерно модифициран битум зависи от

климатичните условия, натоварването на пътя и местното използване.

ОБРАБОТКА

Производството се осъществява с автоматизирана инсталация за

производство ALMIX. Съхранява се в битумни цистерни. Влага

се при производството на асфалтови смеси с темпратура 165・・С.

СЪВМЕСТИМОСТ С ОКОЛНАТА СРЕДА

Безопасни за околната среда както при производство така и при

работа с тях.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - 25-55-55.pdf

Централен офис: тел.: 052/ 613 000, факс: 052/ 603 457, M: 0882 939 314

web: www.pmostove.com , e-mail: sales@pmostove.com

« Назад

Файлове (1)