Студена асфалтова смес

Студената асфалтова смес е готов за употреба продукт директно от опаковката,като се нанася студен. Ремонтът изисква минимална подготовка и минимално оборудване. Времето за ремонта е късо и трафика може да се отвори веднага след изпълнението. Няма никакви отпадъци, като неизползваният продукт може да се съхранява за бъдещи приложения. Продуктът може да се прилага при всякакви метеорологични условия, влажности и температури от -5°С до +40°С.


ПРЕДИМСТВА
● Продукт с висока ефективност
● Готов за употреба директно от опаковката
● Може да се използва през всички сезони на годината, при всякакви метеорологични условия и температури
● Незабавно пускане на движението след приключване на ремонта
● Безотпадна технология
● Икономия на хора, време, труд и здравословни и безопасни условия при работа
● Използване на малки ръчни или механични инструменти
● Не се отделят вредни газове в атмосферата


ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:
1. Ремонт на дупки: Времето, необходимо за извършване ремонта на дупки е минимално. Не е необходимо същата да се изрязва, само се почиства от кал и прах, изсипва се необходимото количество продукт директно от опаковката и се уплътнява. Отремонтираният участък може да бъде отворен за движение. Водата в дупката, не пречи на изпълнението на ремонта, защото Студената асфалтова смес има добри адхезионни свойства (прилепва добре и върху влажни повърхности и наличието на вода не понижава неговата ефективност).
2. Ремонт около шахти и други метални конструкции: Благодарение на отличните
характеристики за прилепване към метални повърхности, Студената асфалтова смес се използва за обработка около метални шахти, решетки, капаци и др. Препоръчително е да се нанесе от продукта малко повече от необходимото количество за подравняване на повърхността и да се остави преминаващите превозни средства да осъществят повторно уплътнение.
3. Възстановяване на настилки след прекопаване: Полагането след прекопаване при прокарване на кабели, тръби, канализация, газификация и други подобни дейности, трябва да се прави само при добре уплътнена основа, за да се избегне пропадане на настилката. Студената асфалтова смес трябва да се положи над прилежащата повърхност, за да се гарантира, че ремонтираната област ще съдържа достатъчно количество от продукта след като бъде уплътнена. За постиганене на добро уплътнение и за трайни резултати, желателно е да се използва вибротрамбовка или малък валяк.


ПРИЛОЖЕНИЕ
Отстранява се прах, кал и масло от дупката. Изсипва се продукта в количество достатъчно за запълването и. Подравнява се материала на ниво по високо от околното с метално гребло или лопата (отчита се слягането при уплътняване) и се уплътнява с ръчна трамбовка или малък валяк. За по големи пространства и дълбоки участъци се използва вибриращ валяк. За дупки с дълбочина над 60 мм. е препоръчително междинно уплътняване на пластове по време на изкърпването. Движението се отваря веднага след уплътняването.
Обемно тегло на Студената асфалтова смес е 2.200 кг/м3 след уплътнението.


ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ
Студената асфалтова смес се предлага опакована в полиетиленови чували по 25 кг или в насипно състояние. Чувалите трябва да бъдат съхранявани на закрито при температури над 10°С а материала в насипно състояние под навес. Срок на годност 3 месеца за материала в чувалите и 1 месец за материала на депо. Повторно използваните опаковки трябва да бъдат плътно запечатани.Студена асфалтова смес се предлага и от нашия партньор Инжконсулт линк.