ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ ПмБ 45-80/65

ПОЛИМЕРНО МОДИФИЦИРАН БИТУМ ПмБ 45-80/65

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN 14023 и ТС на АПИ/2014, категория

ПмБ 45-80/65.

Полимерно модифицирания битум представлява смес от основен материал - вискозен битум марка

50/70 и компоненти - полимерни добавки.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив при повишена температура, приложим при различни климатични условия, с висока

устойчивост на деформация и забавен процес на стареене .

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив на стареене и втвърдяване, улеснява контролирането на коловози и пропукване на

асфалтовите смеси. Срокът на стареене се удължава до 30% минимум. По-тънки асфалтови пластове.

Без специални изисквания за осигуряване на хомогенност, съхранение и поддръжка.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използава се като свързващо вещество при производството на асфалтови смеси за автомагистрали,

летища и пътища с тежко и много тежко интензивно движение, като може да се влага и в двата

пласта (биндер и износващ). Изборът на типа полимерно модифициран битум зависи от

климатичните условия, натоварването на пътя и местното използване.

ОБРАБОТКА

Производството се осъществява с автоматизирана инсталация за

производство ALMIX. Съхранява се в битумни цистерни. Влага

се при производството на асфалтови смеси с темпратура 165・・С.

СЪВМЕСТИМОСТ С ОКОЛНАТА СРЕДА

Безопасни за околната среда както при производство така и при

работа с тях.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - 45-80-65.pdf

« Назад

Файлове (1)