МАТЕРИАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФУГИ

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФУГИ

(ПАСТА)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN

14188-1. Материал, който при полагане в хомогенно състояние във

фугата я запечатва чрез прилепване към съответните повърхности във

фугата, за да се предотврати достъп на вода и вредни субстанции.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив при понижена температура, по-ниска от минус 2・・ С, високо

еластично възстановяване и висока точка на омекване .

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив на стареене и втвърдяване, улеснява контролирането на

отваряне на фуги до 35%, устойчив на горива.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За запълване и уплътняване на фуги в площи

изложени на въздействието на горива, с

високи изискавния за еластично

възстановяване и температура на омекване

(бензиностанции, летища).

ОБРАБОТКА

Производството се осъществява с автоматизирана инсталация за производство ALMIX. Съхранява се

в опаковки по 20 кг. Полага се с машини за запълване на фуги след нагряване до работна

температура 170・€180оС.

СЪВМЕСТИМОСТ С ОКОЛНАТА СРЕДА

Безопасни за околната среда както при производство така и при работа с тях.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - material za fugi.pdf

 

Централен офис: тел.: 052/613 000, факс: 052/ 603 457, M: 0882 939 314

web: www.pmostove.com , e-mail: sales@pmostove.com

 

 

« Назад

Файлове (1)