• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Строителство

Лот № 12 – Рехабилитация на път І-4 от проект „България – Транзитни пътища V”
  • Категория
  • ЕтапЗавършен
  • Завършен на30-10-2015
  • КлиентАгенция „Пътна инфраструктура” - София

Резултатът от рехабилитацията е: подобряване транспортно – експлоатационните характеристики на пътя; гарантиране носимоспособността на пътната настилка; гарантиране равността на пътната настилка; постигане на технически елементи, отговарящи на нормативните изисквания за съответната проектна скорост; гарантиране добро отводняване на пътното платно; отваряне и осигуряване необходимия светъл габарит на пътя и други, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуването.

УЧАСТЪК №1

Рехабилитацията включва предварителен ремонт на единични пукнатини, ремонт на дупки и дълбоки кръпки, ремонт на участъци с мрежовидни пукнатини, коловози. Ремонтът на съществуващата асфалтобетонова настилка – директно трасе, пресичания, аварийни площадки и автобусни спирки включва общо за пътния участък следните конструктивни пластове: износващ пласт от плътен асфалтобетон тип сплитмастик 4см; изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с променлива дебелина след уплътняването. За участъка има извършени локални ремонти на местата, където са измерени огъвания по-големи от допустимите. Отводняването по целия участък е повърхностно и включва: почистване и оформяне на необлицованите окопи; изграждане на нови облицовани окопи; почистване и ремонт на съществуващи облицовани окопи; нови италиански улеи; нови бордюри 8/16/50см; почистване на радиетата на водостоците и ремонт на вток и отток.

УЧАСТЪК №2

Път І-4 „Ястребино - Омуртаг” от км 180+500 до км 197+746

Участъкът е ситуиран в северна България, област Търговище, част е от Републикански път І-4 като началото на участъка е при км 180+470, веднага след гр. Антоново и пътно кръстовище за гр.Попово, а краят е на границата с рехабилитиращ се пътен участък при км 197+680,45, на 100м след надлеза на път ІІІ-408 „с.Камбурово – с.Стара река”. Трасето се характеризира с добра хомогенност по отношение на елементите в ситуация осигуряващи проектна скорост Vпр=80км/час. По отношение на габарита на пътя обектът се разделя на два участъка: Г16 - от км 180+500 до км 187+000 и Г12 - от км 187+000 до км 197+700. В разглеждания участък има шест броя пътни кръстовища с Републикански и Общински пътища и шест броя големи съоръжения с отвор L≥5 за рехабилитация.

Рехабилитацията включва: предварителен ремонт на единични пукнатини; ремонт на дупки и дълбоки кръпки, ремонт на участъци с мрежовидни пукнатини, коловози; нов износващ пласт от плътен асфалтобетон и изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон с променлива дебелина след уплътняването в участъка от 187+000 до 197+700; локални ремонти на местата, където са измерени огъвания по-големи от допустимите; почистване на съществуващите облицовани и необлицовани окопи; на облицованите окопи, които са с почти напълно разрушена облицовка, се предвижда възстановяване; нови италиански улеи; нови бордюри 8/16/50см; почистване на водостоците и ремонт на вток и отток; подмяна на предпазната стоманена ограда; хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

УЧАСТЪК № 3:

Път І-4 „Пролаз - Търговище” от км 214+630 до км 223+492.74

Участъка включва триотворен (12х16х12м) мост на река Врана с дължина L = 50м – при км 214+939.93 и селскостопански подлез с дължина L = 6м – при км 215+191.57, включва 3 пътни кръстовища, 3 площадки за принудително спиране. Отводняването на пътното платно е повърхностно, по цялата дължина на пътния участък. Скатът от дясно има участъци с падащи камъни и беше положена нова анкерирана предпазна мрежа.

УЧАСТЪК №4

Участък 4 включва пътен възел при км 232+300 - тип тромпет, без осигурена посока София-Търговище, за който е предвидено: посока София - Варна – реконструкция на пътната връзка; посока Търговище - София – реконструкция на пътната връзка; посока Варна - София - рехабилитация на пътната връзка. Проектът включва пътно кръстовище при км 233+786,59 вдясно посока за село Васил Левски и при км 238+207,44 вдясно път ІІІ-5102 в посока Алваново - Макариопол. Проектът не променя геометричното решение на двете съоръжения. Заустванията на улици и ССП нямат промяна в схемите на заустванията, само ще се асфалтират на 20м от директното трасе.

Подобни обекти