• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Строителство

Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата за Обособена позиция № 2 – АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен“
  • Категория
  • ЕтапВ строеж
  • Завършен на -
  • КлиентАгенция „Пътна инфраструктура“

Договорът включва дейности, които са свързани с извършването на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) и е за срок от 5 години. Към настоящия момент изпълнихме ремонтно-възстановителни работи на обект: “Участък „Надлез Игнатово – ПВ “Летище”” от км 416+048 до км 422+000 - дясно”, като ремонта на АМ „Хемус“ в горепосочения участък приключи на 01.09.2020 г.

Подобни обекти