• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Извършване на поддържане АМ Хемус
ДЗЗД „ХЕМУС ВАРНА“ с водещ партньор фирма „Пътища и мостове“ ЕООД подписа договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за „Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата за Обособена позиция № 2 – АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен“. Договорът е за срок от 5 години. Към настоящия момент се извършват ремонтно-възстановителни работи на обект: “Участък „Надлез Игнатово – ПВ “Летище”” от км 416+048 до км 422+000 - дясно”, като планираният срок за завършване на ремонта на АМ „Хемус“ в горепосочения участък е през м. септември 2020 г.