• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0318-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и             22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 14.01.2021г. и е с продължителност 3 месеца.