• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

ПОКАНА за пресконференция Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”

Публикувано на 19 September 2018, 16:48

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 21.09.2018г. от 10:00 часа в офиса на ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД находящ се в гр. Варна, кв. БРИЗ ЮГ, Д-р Николай Коларов №3.

Виж още

ПОКАНА за пресконференция

Публикувано на 01 September 2018, 11:53

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД”,имаме удоволствието да Ви поканим на 10 септември 2018 г., от 10:00 часа, в офиса на “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД, находящ се в град Варна, ж.к. БРИЗ-ЮГ, Д-р Николай Коларов №3.

Виж още

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1815-C01 по проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”

Публикувано на 05 July 2018, 11:04

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1815-C01 по проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” и е финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж още

Обява

Публикувано на 26 March 2018, 10:56

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение:„Провеждане на открит добив и първична преработка на строителни материали – варовици от находище „Чуката“, разположено в землището на с. Русаля, Община Велико Търново, Област Велико Търново”.

Виж още

Обява

Публикувано на 30 November 2017, 10:52

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Пътища и мостове“ ЕООД, уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че иматинвестиционно предложение за: „Провеждане на открит добив и преработка на строителни материали – варовици от находище „Чуката“, разположено в землището на с. Русаля, Община Велико Търново, Област Велико Търново“”.

Виж още

Инж. Спас Попниколов – Пътищарят

14 February 2017, 09:28

Само няколко дни след встъпването си в длъжност служебният министър на регионалното развитие Спас Попниколов бе изправен пред сериозно изпитание. В тунел „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“ се откъсна осветителна греда,...

Виж още