• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Промяна в обстоятелство на дружество „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че считано от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията – 15.06.2020 г., е направена промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

 

AДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ОБЛАСТ ВАРНА, ОБЩИНА ПРОВАДИЯ, 9200 ГР. ПРОВАДИЯ,УЛ. „БОРИС МАВРОГАНОВ“ №3.

 

Адресът за кореспонденция с „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е без промяна :

 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

Област Варна, община Варна

гр. Варна 9010

Район Приморски

ж.к. Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3

тел : 052 613 000; факс : 052 603 457; e-mail : office@pmostove.com

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. РОСЕН КОЛЕЛИЕВ

Управител на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД