• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Документи по процедура „Избор с публична покана”
Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна пресевно-трошачна инсталация (1 брой)"

Документи