• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Фирма „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” EООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД” по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Фирма ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” EООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД” по Договор за БФП BG16RFOP002-3.002-0157-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта бе подобряване на енергийната ефективност на ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя е реализирана чрез постигане на следните специфични цели:

  • Въведено в експлоатация ново производствено оборудване (Мобилна пресевно-трошачна инсталация - 1бр., Четириосен камионен самосвал - 4бр., Челен товарач - 3бр., Верижен багер Тип 1 с хидравличен чук - 1бр., Верижен багер Тип 2 с хидравличен чук - 1бр., Верижен багер Тип 2 с удължена стрела, хидравличен чук и разрушителна щипка - 1бр.)
  • Доставена и монтирана на Система за отвеждане на отпадна топлина/въздухоотвод - 1 бр.
  • Внедрена Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението
  • Внедрена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

 

Изпълнението на проектните дейности спомогна за подобряване на конкурентоспособността на предприятието, което от своя страна доведе до по­устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност.

 

Обща стойност на проекта възлиза на 4 218 540,00 лв., от които 1 750 129,05 лв. европейско и 308 846,31 лв. национално съфинансиране.

 

 

 

 

Документи