• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол
На 16.07.2020 год. приключи изграждането на обект: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между централна градска част и ж.к."Васил Левски" в гр. Ямбол", Втора част: „Инвестиционен проект за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между централна градска част и ж.к."Васил Левски" в гр. Ямбол““. Мостът свързва бул.Крайречен и ул.Битоля. Пътното съоръжение е триотворно с дължина 48м и ширина 13,50м (мерена между корнизите), която включва: два пешеходни тротоара с ширина по 1,75м и настилка с ширина 10,0м, в която се включват: две велоалеи с ширина по 1,50м и две ленти за автомобилно движение с ширина по 3,50м