• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Работата по булевард „Васил Левски“ тече с пълна сила

Очаква се около 15 април 2019 г. да бъде пуснато изцяло движението по
бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. ”Подвис“ до бул. „8-ми Приморски
полк“, в т.ч. велоалея. В проекта e заложенo освен подмяна на асфалтови и
тротоарни настилки, така и мероприятия за подобряване на достъпната среда,
ремонт на автомобилните и пешеходните подлези по трасето.
Частичната реконструкция на бул. „Васил Левски“ се извършва от
ДЗЗД "Варна Булеварди 2017", с водещ партньор „Пътища и мостове“ ЕООД
и е в изпълнение на Договор № BG16RFOP001-1.002-0003-C01-
S017/18.01.2018г. за Обособена позиция №2.