• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Стартира договора по проект: „Изпълнение на инженеринг"
Стартира договора по проект: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура и инженерни мрежи за обект: „Улици №13,19,24,25,26 и свързани с тях съоръжения в „Икономическа зона София-Божурище“ на „НКИЗ“ ЕАД“ с възложител „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД и изпълнител ДЗЗД „ЗОНИ 2019“. Съдружници в ДЗЗД „ЗОНИ 2019“ са фирмите „Пътища и мостове“ ЕООД и „Инжконсултпроект“ ООД. По договора се предвижда изпълнение на проектиране, авторски надзор и строителство - изграждане на достъпна инфраструктурна среда (техническа и пътна). Строителството ще приключи през м.февруари 2021 год.