• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com
Полимерно модифициран битум ПмБ 45/80-65

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN 14023 и ТС на АПИ/2014, категория ПмБ 45/80-65.

Полимерно модифицирания битум представлява смес от основен материал - вискозен битум марка 50/70 и компоненти - полимерни добавки.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив при повишена температура, приложим при различни климатични условия, с висока устойчивост на деформация и забавен процес на стареене .

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив на стареене и втвърдяване, улеснява контролирането на коловози и пропукване на асфалтовите смеси. Срокът на стареене се удължава до 30% минимум. По-тънки асфалтови пластове.

Без специални изисквания за осигуряване на хомогенност, съхранение и поддръжка.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се като свързващо вещество при производството на асфалтови смеси за автомагистрали, летища и пътища с тежко и много тежко интензивно движение, като може да се влага и в двата пласта (биндер и износващ). Изборът на типа полимерно модифициран битум зависи от климатичните условия, натоварването на пътя и местното използване.

ОБРАБОТКА

Производството се осъществява с автоматизирана инсталация за производство ALMIX. Съхранява се в битумни цистерни. Влага се при производството на асфалтови смеси с темпратура 165С.

СЪВМЕСТИМОСТ С ОКОЛНАТА СРЕДА

Безопасни за околната среда както при производство така и при работа с тях.

Продукт на

  • Пътища и мостове - ПРО ООД