• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Строителство

"Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул."8-ми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези“
  • Категория
  • ЕтапЗавършен
  • Завършен на30-04-2019
  • КлиентОбщина Варна

Изпълнител: ДЗЗД „Варна булеварди 2017“ със съдружници: „Пътища и мостове“ ЕООД, „Пътно строителство“ АД и „Инжконсултпроект“ ООД

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасност на движението и добро отводняване на бул. „Васил Левски“, гр. Варна, в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „8-ми Приморски полк“ , в т.ч. изградена нова велоалея, като са изпълнени и мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези. Изградена е нова улична настилка с носимоспособност, съответстваща на категория на движението „тежко“, в съответствие с изискванията на Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии.
Обекта представлява проектиране, строителство и авторски надзор на бул."Васил Левски" – северно и южно.
Дължината на платната са както следва: ОС-1 за Северно платно – L1 = 1 481,05м и ОС-2 за Южно платно – L2 = 1 469,01 м.
Оразмеряване на пътната настилка – 11,5 т/ос.
Габарит – три ленти за движение по 3,50 м – обща ширина 10,50 м.

Подобни обекти