• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com
инж. Росен Колелиев

инж. Росен Колелиев

Управител

Инж. Росен Колелиев е завършил специалността пътно строителство през 1978 г. Има следдипломна квалификация за проектиране и строителство на автомагистрали. Придобива второ висше образование в Икономическия университет, където изкарва пълния курс на обучение по специалността икономика на строителството. Има публикации в специализирания печат и е първият лектор във Варненския свободен университет по специалността пътно строителство. Управител е на „Пътища и мостове" ЕООД, Варна.

Женен, с двама синове. Трима от членовете на семейството му са пътни инженери, другият е инженер по информатика. Той е бил член на УС на Българска браншова камара „Пътища". Работил е като проектант и строител. Участва във всички фази на инвестиционната дейност, което му дава възможност да има поглед върху сложната проблематика на пътната инфраструктура.