• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Лаборатория

Акредитираната Строителна Лаборатория е независимо звено в структурата на „Пътища и мостове”ЕООД, което извършва дейността по изпитване и вземане на проби от строителни продукти:

  • добавъчни/скални материали;
  • асфалтови смеси;
  • битуми;
  • материал за запълване и уплътняване на фуги;
  • битумни емулсии;
  • бетонна смес;
  • бетон;
  • почви строителни/конструкции пътни;
  • изделия бетонни и стоманобетонни;

Притежава Сертификат за акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Цената на всички изпитвания и вземане на проби е съгласно утвърдения от Управителя на дружеството Ценоразпис.

Заплащането на лабораторните услуги се извършва във финансовия отдел на фирмата, за което се издава фактура.

Адрес на Строителната Лаборатория при „Пътища и мостове”ЕООД:

с.Тополи 9140 (Клисе баир) обл.Варна
тел./факс: 052 741 451
GSM 0885880205
e–mail: lab@pmostove.com

Документи