• Обадете ни се+359 52 613 000
 • Пишете ни office@pmostove.com

Лаборатория

Акредитираната Строителна Лаборатория е независимо звено в структурата на „Пътища и мостове”ЕООД, което извършва дейността по изпитване и вземане на проби от строителни продукти:

 • добавъчни/скални материали;
 • минерално брашно;
 • асфалтови смеси;
 • битуми;
 • материал за запълване и уплътняване на фуги;
 • битумни емулсии;
 • бетонна смес;
 • бетон;
 • почви строителни/конструкции пътни;
 • изделия бетонни и стоманобетонни;
 • разтвор;
 • подови замазки.

Притежава Сертификат за акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и националния акредитиращ орган ИА “БСА”. 

Цената на всички изпитвания е съгласно Утвърдения Ценоразпис за вземане и изпитвания на проби от Управителя на дружеството. Заплащането се извършва във финансовия отдел на фирмата и се издава фактура за извършената работа.

Изпитванията се заплащат след приключване на изпитването и издаване на протокол, освен ако не е договорено друго.

 

Адрес на Строителната Лаборатория при „Пътища и мостове”ЕООД:

с.Тополи 9140 (Клисе баир) обл.Варна
тел./факс: 052 741 451
GSM 0885880205
e–mail: lab@pmostove.com

Документи