• Обадете ни се+359 52 613 000
 • Пишете ни office@pmostove.com

Лаборатория

Акредитираната Строителна Лаборатория е независимо звено в структурата на „Пътища и мостове”ЕООД, което извършва дейността по изпитване и вземане на проби от строителни продукти:

 • Добавъчни/скални материали
 • Асфалтови смеси
 • Битуми
 • Материал за уплътняване на фуги
 • Битумни емулсии
 • Бетонна смес
 • Бетон
 • Почви строителни
 • Конструкции пътни
 • Бетонови изделия

Притежава Сертификат за акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Цената на всички изпитвания и вземане на проби е съгласно утвърден от Управителя на дружеството Ценоразпис.

Заплащането на лабораторните услуги се извършва във финансовия отдел на фирмата, за което се издава фактура.

Адрес на Строителната Лаборатория при „Пътища и мостове”ЕООД:

с.Тополи обл.Варна Западна промишлена зона местност Клисе баир

п.к. 9140

e-mail: lab@pmostove.com
GSM 0885880205

Документи